Sponsors

Bestuursmededelingen

Op deze pagina worden de bestuursbesluiten gepubliceerd. 

Vanaf het seizoen 2017-2018 zijn we op zoek naar een Penningmeester om het bestuur van v.v. ZIGO aan te vullen.

Bestuursmededeling 14-02-2017

Vanaf het seizoen 2017-2018 zijn we op zoek naar een Penningmeester om het bestuur van v.v. ZIGO aan te vullen.

De functie

In de functie van penningmeester ben je o.a. verantwoordelijk voor:

 • het jaarlijks opstellen van een begrotingsvoorstel in samenwerking met budgethouders en het bestuur en het bewaken van realisatie van de begroting;
 • inning van contributies met behulp van Sportlink en zorgdragen voor correcte verwerking in de ledenadministratie;
 • een gedegen, duidelijke en adequate financiële administratie. waaronder o.a. wordt verstaan:
 1. binnengekomen facturen controleren en zo nodig betalen;
 2. kasgeldstromen controleren, coderen en muteren in Sportlink;
 3. Kas- en bankgeldstromen voorraad op peil houden;
 4. facturen opstellen, verzenden en betaling bewaken;
 5. financieel administratief bijstaan van de kantine en andere commissies, waar geldstromen van toepassing zijn;
 6. zorg dragen voor betaling van vrijwilligers.

Het profiel

Wij zijn op zoek naar een penningmeester die:

 • een financieel administratieve of accountant technische achtergrond heeft;
 • relevante werkervaring heeft binnen een organisatie met meerdere; disciplines op financieel vlak;
 • affiniteit heeft met het verenigingsleven;
 • accuraat werkt, integer en betrouwbaar is (verklaring omtrent goed gedrag is een vereiste);
 • goed onderlegd is in het werken met Excel, internet bankieren en relevante wet- en regelgeving omtrent financiën binnen een vereniging.

Tevens zoeken we een persoon die communicatief vaardig, flexibel is en een groot doorzettingsvermogen heeft.

Wij bieden

Een leuke uitdaging binnen een gezellige team van bestuursleden van de leukste vereniging van Tilburg. Daarnaast ontvangt de penningmeester een passende vergoeding.

Ben jij de penningmeester waar v.v. ZIGO naar op zoek is, stuur dan een mailbericht naar voorzitter@vvzigo.nl.

Met vriendelijke groet,

mr. R.L. Cijntje

Voorzitter v.v. ZIGO

Bestuursvergadering 12-01-2015:
 • BLV 2 maart: Maandag 2 maart vind er een BLV plaats in de kantine van v.v. ZIGO. Aanvang is 20:30 uur. Belangrijke zaken voor de toekomst van v.v. ZIGO zullen daarbij aan de orde komen. Na de aanvang van de vergadering zullen er geen trainingen meer gehouden worden. Tijdens de vergadering zal er geen alcohol worden geschonken.
 • Schoonmaken kleedkamers: Vanaf maandag 12 januari is ieder team, van de F tot en met de Senioren, zelf verantwoordelijk voor het schoon achterlaten van de eigen kleedkamer en het netjes inleveren van de trainingsmaterialen. Vanaf 12 januari zal er in iedere kleedkamer materiaal aanwezig zijn om deze schoon achter te kunnen laten.

Bestuursvergadering 12-05-2014:
 • Eindejaarsfeest: Gezien de drukke agenda's, vele activiteiten en het WK voetbal is besloten om het eindejaarsfeest niet door te laten gaan. Hiervoor zal een openingsfeest plaatsvinden, het bestuur zal dit communiceren met de Activiteiten Commissie en samen met hen een nieuwe datum prikken.
 • Afvalbedrijf: Er is besloten om het huidige contract met het afvalbedrijf te beëindigen en een nieuwe contract met een andere leverancier aan te gaan. Tevens zal het afval in de toekomst onder de grond bewaard worden voor lediging. Dit levert de vereniging een kostenbesparing op.
 • Vergoeding: De vergoedingen zoals met enkele vrijwilligers is overeengekomen zullen in de eerste week van juni uitgekeerd worden.
 • Groene kaart: Vanaf aankomend seizoen voeren we de groene kaart in. De speler, coach of supporter die zich bijzonder positief uitlaat kan deze kaart ontvangen en krijgt bij inlevering hiervan een consumptie.

Bestuursvergadering 03-03-2014:
 • Munten: Zoals besproken in de ledenvergadering van 31-10-2013 gaan we stoppen met het gebruik van Munten. De huidige groene, gele, witte of blauwe munten zijn t/m 31-03-2014 geldig. Na deze datum kunt u ze niet meer inleveren. De rode munten kunnen niet meer ingeleverd worden. Bij activiteiten wordt er gewerkt met ZIGO bonnen die na verkoop nog maximaal 14 dagen in te leveren zijn. De eind datum zal steeds op de bonnen vermeld worden.
 • Geen drank onder de 18 jaar: Zoals iedereen weet mag er vanaf 01-01-2014 geen bier of sterke drank aan leden onder de 18 geschonken worden. Vanaf 06-01-2014 is de kantine weer open en zal er door de barmedewerkers bij twijfel om een identiteitsbewijs gevraagd worden.
 • Contract hoofdtrainer: Na positief advies van de spelersraad heeft het bestuur besloten om het contract van Frank de Bouwer met 1 jaar te verlengen.
 • Kledinglijn: Besloten is om de huidige kledinglijn het komend seizoen niet te vervangen en de huidige kledinglijn voort te zetten.

Bestuursvergadering 13-10-2013:
 • Prijzen trainingspakken: Vanaf heden zijn de prijzen bij De Leeuw Sport van alle trainingspakken gelijk voor zowel het oorspronkelijke pak als het nieuwe pak, te weten €35,= voor junioren en €40,= voor senioren. Het TT pakket blijft ook op €50,=. Dit seizoen is het laatste jaar van de looptijd van onze kledinglijn, er komt een commissie die de volgende kledinglijn gaat voorbereiden.
 • Inloopspreekuur: Vanaf september is iedere eerste maandag van de maand een bestuursvergadering gepland, het inloop spreekuur voorafgaande aan deze vergadering is van 19.30uur tot 20.00 uur, iedereen is daarbij van harte welkom.
 • Nieuw bestuurslid voetbalzaken senioren: Patrick van der Steen is toegetreden tot het bestuur van v.v.ZIGO als bestuurslid voetbalzaken senioren. Hij zal in de volgende ledenvergadering officieel worden aangesteld. Samen met Jurgen Meuwese gaat hij de voetbalzaken binnen onze vereniging behartigen. Wij feliciteren Patrick met zijn nieuwe functie en wensen hem veel succes.
 • Jaarlijkse ledenvergadering: De volgende ALV zal plaatsvinden op 31 oktober 2013 om 20.30 in de kantine van ons complex.
 • Overeenkomst Dino: Er is een huurovereenkomst gesloten met KDV DINO voor de duur van 1 jaar. Vanaf 12 september gaat DINO in de middag gebruik maken van het sponsorhome en de bestuurskamer. Ook zullen ze gebruik maken van het kunstgrasveld.
 • Vrijwilligersvergoedingen: Besloten is dat we zoveel mogelijk vrijwilligers in de vrijwilligersvergoedings regeling laten vallen, zodat iedereen gelijk is. Dit betekent een vergoeding van €1,50/uur tot een maximum van €1500,= waardoor er geen belastingplicht geldt. Voor alle barmedewerkers is dit al ingezet,met de overige vrijwilligers volgt nog een persoonlijk gesprek. Er zijn al een aantal mensen die de vergoeding niet willen ontvangen, die vergoedingen worden gespaard in een pot voor de jeugdkampen.
 • Bezuinigingen trainersvergoedingen: Afgesproken is dat er met iedere trainer die een vergoeding ontvangt een persoonlijk gesprek gaat plaats vinden over de hoogte van de vergoeding. Wij gaan ervan uit dat iedereen zijn steentje bij wil dragen om onze club ook in de toekomst te behouden.
 • Scheidsrechters vergoeding: De scheidsrechtersvergoedingen blijven in de huidige vorm bestaan. We gaan nieuwe mensen werven waarbij v.v.ZIGO voor een basisopleiding zal zorgen.
 • Uitgifte munten vrijwilligers: De vergoeding voor de muntjes in seizoen 2012-2013 blijft gehandhaafd. Datum van verstrekking volgt nog. Vanaf seizoen 2013-2014 vervalt deze regeling.
 • Contributie 2013-2014: Het innen van de contributie is dit jaar zowel vanuit onze eigen organisatie als vanuit de leden een stuk beter verlopen. Iedereen die nog niet betaald heeft om wat voor reden dan ook ontvangt een herinnering. Degene die na 15 september 2013 nog niet betaald hebben moeten we helaas buitenspel zetten (dat betekent niet voetballen)

Bestuursvergadering 19-09-2011:
 • Vacatures voor bestuursfunctie voetbalzaken en commerciële zaken zijn vastgesteld en op de site geplaatst. Reactie kun je sturen naar voorzitter@vvzigo.nl.
 • Bar bijeenkomst is geweest, helaas hebben we nog niet voldoende vrijwilligers. Heb je interesse stuur den aan mail naar facilitair@vvzigo.nl.
 • Er komt een blikjes automaat in de hal.
 • De jassen voor de trainers komen week 39 binnen en men zal dan overgaan tot uitgifte. Alleen geregistreerde vrijwilligers ontvangen een jas.
 • Leden die nog niet aan betalingen voldaan hebben of nog geen T&T pakket hebben opgehaald bij De Leeuw Sport zijn niet meer speelgerechtigd tot dat ze aan de verplichtingen voldaan hebben.

Bestuursvergadering 10-05-2011:
 • Start competitie buiten bedrijf, 13-05-2011 start bij VV Zigo een competitie voor bedrijven. De via de gemeente ingeschreven bedrijven strijden over 5 avonden wie het beste is. Ze spelen 7 tegen 7. De wedstrijden duren 2 x 20 minuten. Speelavonden 13-5 /20-5/27-5/17-6/24-6.
 • Huidige kledinglijn leden krijgen een factuur thuis gestuurd en kunnen voor een bedrag van 5 euro de tas en trainingspakken behouden. Brieven en facturen worden in de week van 30 mei verstuurd.
 • 2 juli 2011 wedstrijd Willem II – Tilburgse Selectie. Zie aankondigingen in de kantine van VV Zigo en de Website

Bestuursvergadering 06-09-2010:
 • Van spelers die betalingsachterstand hebben voor de kledinglijn, worden per direct passen ingenomen, dus niet meer speelgerechtigd tot betaling binnen is.
 • In verband met bezettingsproblematiek is dinsdag voortaan niet meer als trainingsavond beschikbaar voor overige senioren. Op donderdag traint A jeugd eerder op veld 1 en kunnen overige senioren op veld 3. Dit in ieder geval tot de wintertijd.

Bestuursvergadering 23-08-2010:
 • Voor het seizoen 2010-2011 zijn de volgende bestuurlijke prioriteiten vastgesteld:
  • Administratie: één database voor alle administraties (SportLink) integreren, implementeren en toepassen
  • Financiële administratie up to date
  • Intake- en exitprocedure uitgeschreven en geïmplementeerd inclusief verstrekken/inname kledinglijn
  • Beloningsstructuur
  • Nieuwe strategisch beleidsplan
  • Sponsorcommissie (commissie fondswerving) opnieuw opstarten
  • Implementeren visiedocument voetbalzaken
  • Ontwikkeling evenwichtige organisatiestructuur (onderdeel beleidsplan)
 • Visie- en werkdocumenten voor senioren en junioren/pupillen zijn vastgesteld en worden gepubliceerd
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!